Kūrėjas

-Kaip daugiau dėmesio, laiko ir energijos skirti produkto ar paslaugos kokybei gerinti, savo profesinėms kompetencijoms kelti vietoje dėmesio marketingui ir pardavimams?-Kaip tai daryti ir klestėti?
Kaip “Sąmoningas kūrėjas(-a)” eini sąmoningėjimo keliu, “Sąmoningiems vartotojams” kuri produktus, prekes, paslaugas ir tai darai remiantis 1003 Evolution iniciatyvos morale ir vertybėmis. Kartu esi kaip “Veikėjas” ir “Sąmoningas vartotojas”.

 

“Kūrėjas” gauna: 

  1. “Veikėjo” privalumus
  2. “Sąmoningo” vartotojo privalumus
  3. “Plėtros partnerio” privalumus
  4. Galimybę realizuoti save tiekiant produktus ar teikiant paslaugas
  5. Galimybę daugiau dėmesio, laiko ir energijos skirti produkto ar paslaugos kokybei kelti, savo profesinėms kompetencijos kelti vietoje dėmesio marketingui ir pardavimams

 Pagrindinės “Kūrėjų” atsakomybės yra: 

  1. Būti aktyviais “Veikėjais”
  2. Būti “Sąmoningais vartotojais” mūsų “Sąmoningėjančioje parduotuvėje”
  3. Produktus ir paslaugas kurti ir teikti remiantis 1003 Evolution vertybėmis

 Vartojimą – platinimą – pardavimus darome per daugiapakopę affiliate sistemą. Tai reiškia, kad 25% pinigų nuo produkto ar paslaugos pardavimo kainos (taškais) paskirstoma plėtros partneriams, 25% iniciatyvai vystyti ir mokesčiams, o 50% kūrėjams, kai kūrėjo dalis yra su įskaičiuotu PVM ar kitais mokesčiais. Prekių kaina sąmoningėjančioje parduotuvėje turėtų būti ne didesnė nei rinkoje viešai siūloma.

Tapti Kūrėju
Tapti Kūrėju