Savivokos žemėlapis
Stiprybės (savybės)
Silpnybės (savybės)
Sveiki įpročiai
Žalingi įpročiai 
Įgūdžiai
Vertybės
Įsitikinimų sistema
Dominuojantis sąmoningumo lygmuo
Dažniausiai jaučiami jausmai ir emocijos
 Dominuojantis jausminis dažnis
Dominuojantis emocinis poreikis
Meilės kalba
EGO vaidmenys/ subasmenybės
Finansinė padėtis skaičiais
Misija
Vizija – Svajonė
Strategija
Tikslai (Ką noriu patirti? Ką noriu turėti? Ką noriu išmokti?)
Taktika
Mokytojai/mentoriai/treneriai
Atskaitomybės žmonės
Svarbiausi žmonės 
Svarbiausių įvykių/veiksmų kalendorius
Gyvenimo ratas pagal gyvenimo sritis (Įsivertinimas)
Skirtingo maisto poveikis man
Lyderystės tipas
Santykių meilės stadija