IKI 10-03, SPALIO 3 DIENOS, 10:03 VALANDOS LIKO

10-03 - Spalio 3 diena

Siekiame šią dieną pasiskelbti Nacionaline Saviugdos diena, Nedarbo diena ir savo pavyzdžiu įkvėpti kitas pasaulio šalis pasekti mūsų pavyzdžiu. Didysis siekis - Spalio 3 diena - Pasaulinė saviugdos diena. Visą dieną paskiriame ir planuojame saviugdai - švenčiame kitaip.

Lietuva - pasaulio Saviugdos sostinė

Siekiame tapti šalimi, kurioje >50% gyventojų eina saviugdos keliu. Tampame pasaulio centru, kuriame emocinis fonas, atmosfera kelia žmonėms norą grįžti čia vėl ir vėl. Pasiekę 10,03% skelbiame Spalio 3 d. - Nacionaline Saviugdos Diena.

10:03 laikrodyje

Pamatę šiuos skaičius laikrodyje darome pauzę, trumpam sustojame, giliai įkvėpiame tam, kad susivoktume. Kas aš? Ko aš noriu? Koks mano tikslas? Už ką dėkoju?

Sveiki įpročiai vieningai

Puoselėjame tradicijas ir kultūrą, kurioje vieningai konkrečiomis savaitės dienomis ugdomės sveikus įpročius ir savo pavyzdžiu įkvepiame kitus žmones imtis veiksmų. Tai tampa nauju kultūros standartu.
Pirmadienis - stebėjimas. Antradienis - rašymas. Trečiadienis - sportas. Ketvirtadienis - meditacija. Penktadienis - mityba. Šeštadienis - savanorystė. Sekmadienis - tobulėjimas.

Sveikos gyvensenos centrai

1. Idėją apgyvendiname savo ir kitų širdyse ir protuose. Kuriame savo realybę idėją paversdami į žodžius, vėliau į užrašus, brėžinius ir tai paverčiame veiksmais, o iš veiksmų atsiranda rezultatai.
2. Populiariname ir kuriame jogos, meditacijų, praktikų erdves, sales ir studijas esančias miestuose.
3. Transformuojame kaimo turizmo sodybas gamtoje ir pritaikome saviugdai.
4. Statome inovatyvų Sveikos Gyvensenos Centrą "Satori"
5. Statome inovatyvų "The Venus" Sveikos Gyvensenos Centrą - Miestą.
6. Vystome tarptautinį Sveikos Gyvensenos Centrų - Miestų tinklą.

Skaitmeninė platfotma - Švietimas

Investuojame į kuriamą interaktyvią saviugdos ir savistabos skaitmeninę platforma ne tik sau, tačiau ir vaikams - savo ateičiai. Diegiame į švietimo sistemą. Platformą naudojame saviugdos bendruomenėms kurti, patirtims ir kokybiškoms prekėms ir paslaugoms platinti bei pinigams užsidirbti.

Bendruomenės

Buriamės į tvarias bendruomenes, kuriose vieni kitus pastiprindami visapusiškai progresuojame ir kuriamės vis kokybiškesnį ir įdomesnį gyvenimą. Renkamės vaidmenis ir atsakomybes, auginame lyderius ir kuriame vis daugiau bendruomenių. Bendruomeninis gyvenimas tampa natūrali gyvenimo forma.

Patirtys

Kuriame unikalias, masines, pasaulį žavinčias patirtis, iniciatyvas. Patys sąmoningai dalį asmeninių finansų paskiriame toms patirtims, kurios mus praturtina, įgalina ir lavina norimus įgūdžius t.y. kelionės, renginiai, seminarai, mokymai, kursai, stovyklos, festivaliai, praktikos ir t.t.

Jaunimas

Jaunimas - mūsų ateitis. Investuojame į tuos, kurie nori eiti 1003 Evolution vizijos link. Sukuriame jiems galimybes ir motyvaciją eiti saviugdos keliu, rinkti patirtis, lavinti norimus įgūdžius ir įkvėpti kitus sekti jų pavyzdžiu. Atveriame vartus į galimybę jau vaikystėje statyti savo verslus, auginti savo finansinį kapitalą.

ESAMA SITUACIJA NORIMA SITUACIJA
Prasmės, vizijos, misijos, tikslų, strategijos, veiksmų plano(užduočių) neturėjimas Turime asmeninį, komandinį ir bendrą tikslus vardan kurių kasdien keliamės iš lovos. Turime apsibrėžtą viziją kur būsime ir ką veiksime po 5-10-20-50 metų.
Žmonės nepažįsta savęs, nežino savo stiprybių ir silpnybių, talentų, nežino kaip realizuoti save Per savanorystę, per veiklą, per psichologinius testus, per konsultacijas ir astrologijos mokslą žmonės puikiai supranta ir pažįsta save.
Didžioji dalis žmonių asmeniškai netobulėja. Atvirkščiai. Didžioji dalis žmonių >50% eina visapusiškos saviugdos keliu.
Esame senstanti, nykstanti tauta Atsigauname, atgimstame, mūsų jaunimo vis daugėja.
Mažas vaikų gimstamumas Daugiavaikės šeimos. Bent 3-4 vaikai šeimoje.
Emigracija viena didžiausių pasaulyje Keliaujame tam, kad pažintume ir patirtume, o ne dėl pinigų toli nuo namų dirbtume.
Mokiniai dar būdami mokykloje kalba apie emigraciją Vaikai augdami svajoja ir jau imasi veiksmų vardan klestinčių namų - Lietuvos, o kitos šalys kaip kelionių, nuotykių ir patirčių objektas.
Sovietinė švietimo sistema Inovatyvi, interaktyvi, nuolat kintanti, kūrybiška sistema į kurią įsitraukę ir vaikų tėvai
Jaunimas mokykloje ir universitete mokosi tai kas nepatinka, patiria daug streso Mėgaujasi ir džiaugiasi užsiėmimais, jaučiasi laisvi, entuziastingi, energingi ir smalsiai mokosi tai ką nori.
Nėra valstybės ir tautos ilgalaikės vizijos bei strategavimo kultūros Turime bendrą viziją, kryptį, ilgalaikę perspektyvą vardan kurios veikiame išvien.
Valdžioje nėra vienybės, nėra komandos, nėra veikimo vardan bendros vizijos. Partijos atsiskyrusios, vienos nusiteikusios prieš kitas, kovoja tarpusavyje. Valdžioje visi vieningai tobulėjame, progresuojame ir einame saviugdos keliu. Mes veikiame išvien vardan bendro tikslo, vieni kitus palaikome, pastipriname, padrąsiname ir įkvepiame savo pavyzdžiu. Dirbame vardan tautos, vardan žmonių, vardan kokybiškesnės ateities.
Lyderių stoka, politinės ir asmeninės valios deficitas Turime iškilusius lyderius paskui kuriuos noriai seka žmonės. Lyderius, kurie įšėję į gatves drąsiai prašo pagalbos žmonių. Jiems nereikia būrio apsauginių, kad vaikščiotų gatvėse. Jie nuolatos tobulėja, progresuoja visose gyvenimo srityse. Jie pavyzdys ir įkvėpimas žmonėms, kitoms šalims ir ateities kartoms.
Nereikalingos ir vertės nekuriančios darbo vietos Žmonės dirba tai kas naudinga ir kuria vertę.
Kertame miškus SAVO NAMUS Gerbiame, puoselėjame, mylime, saugome savo plaučius. Sodiname miškus. Statome ir vystome sveikos gyvensenos centrus.
Valdžioje korupcija, vagystės, melas. Valdžioje visiškas skaidrumas, sąžiningumas, atvirumas.
Žemas fizinio aktyvumo lygis Tampa viena sportiškiausių šalių pasaulyje, kurioje >50% žmonių aktyviai sportuoja 3 ir daugiau kartų per savaitę.
Prasti mitybos įpročiai Puoselėjama sveika mityba, vartojami ekologiški produktai.
Pradedantys mokytis, tobulėti, progresuoti neturi, nežino kur eiti, nes draugai tempia atgal. Nuo pat gimimo vaikai būna aplinkoje, kuri tobulėja, progresuoja ir eina vis kokybiškesnio gyvenimo link.
Depresija Žmonės tiesiog neturi laiko kada depresuoti, nes turi pakankamai kūrybinės veiklos, kurioje jaučia pilnatvę ir realizuoja save.
Žalingos priklausomybės(Narkotikai, soc tinklai) Joms irgi nėra laiko, nes žmonės turi pakankamai kūrybinės veiklos, kurioje jaučia pilnatvę ir realizuoja save.
Alkoholizmas Esame viena iš sveikiausių, mažiausiai alkoholio vartojančių ir laimingiausių šalių pasaulyje.
Savižudybės (Pasaulinis vyrų savižudybių rekordas) Vyrai stiprina vieni kitus pastiprindami, palaikydami. Gyvai susitinka mažiausiai kartą per savaitę tam, kad išsikalbėtų, pasitartų, pasidalintų patirtimi.
Azartiniai lošimai Užsidarinėja lošimų namai, nes žmonės atranda prasmingesnes veiklas, kurios taip pat įtraukia.
Skyrybos Europos TOP sąraše Žmonės kurią santykius tobulėjančioje aplinkoje todėl kuria ilgalaikius ir darnius santykius.
Empatija (įsijautimas į kito žmogaus situaciją) prasčiausia pasaulyje Žmonės aktyviai ir drąsiai bendrauja ir dalinasi patirtimis.
Nutolę tėvų ir vaikų santykiai Tėvai, vaikai, seneliai reguliariai leidžia laiką kartu, renka patirtis. Planuoja stovyklas, išvykas į gamtą, žygius, keliones iš anksto keletą metų į priekį. Tai tradicija visose šeimose.
Žmonės dirba tai ko nemėgsta Užsiima mylima veikla. Visada laisvai gali keisti tai ką daro.
Maži atlyginimai Uždirba tiek kiek reikia oriam gyvenimui.
Prastas žmonių finansinis raštingumas Naudojame finansų valdymo sistemas, iš anksto planuojame pajamas ir išlaidas, turime finansinius rezervus.
Populiarūs greitieji kreditai Greitieji kreditai – istorija, nes reikalui esant žmonės naudoja asmeninius finansinius rezervus.
Žmonės pensijoje neturi iš ko gyventi – skurdas. Pensinio amžiaus žmonių tarpe dominuoja orus gyvenimo būdas.
Pensija = vienatvė. Pensinio amžiaus žmonės džiaugiasi vaikų, anūkų bendravimu, išvykomis, pokalbiais su bendraminčiais.
Lietuvos ir lietuvių ateities kūrimo protų centras “AšLietuvai” yra šeštame veiklos etape. 5500 idėjų pagrindu kuriame ilgalaikę Lietuvos ateities viziją